دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

مرکز تخصصی فیزیوتراپی همایون

این مرکز مجهز به دستگاه SWD یا دیاترمی ، کشش گردن و کمر و تخت ماساژ میگان و لیزر میباشد .

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

دستگاه تخصصی ماساژ میگان در خیابان پیروزی

تخت ماساژ میگان